Faydalı Model Prosedürleri

İncelemesiz Faydalı Model Belgesi Başvuru Süreci

Faydalı Model Belgesi başvurusu vekil yada başvuru sahibi tarafından hazırlandıktan sonra TPE'ye başvurulur. Başvuru TPE tarafından şekli özellikler açısından incelenmekte ve şekli gereklilikleri karşılıyorsa şekli uygunluk belgesi düzenlenerek başvuru sahibine veya varsa patent vekiline iletilmektedir.
Daha sonra, eğer başvurunun erken yayın talebi varsa, başvuru resmi patent bülteninde yayınlanır. Eğer erken yayın talep edilmemişse, başvuru 18. aya denk gelen resmi patent bülteninde yayınlanır. Erken yayın talep edilen başvurular yaklaşık olarak, 5-6. aya denk gelen resmi patent bülteninde yayınlanmaktadır.

İncelemesiz Faydalı model belgesi başvurularında içerik incelemesi yapılmamaktadır. Yani Türk Patent Enstitüsü, başvuruya konu olan buluş yeni mi değil mi diye başvurunun içeriğini incelemez. Yayınlanan başvurulara gelecek itirazları değerlendirerek karar vermektedir.

Faydalı model belgesi başvuru sahibinin, itirazların dikkate alınmaksızın belgenin verilmesini talep etme hakkı vardır. Dolayısı ile faydalı model belgesi başvurularında, erken yayın talep edilmişse ortalama 10-12 ayda, erken yayın talep edilmemişse 22-24 ayda faydalı model belgesi alınmaktadır.
Dikkat İncelemesiz faydalı model başvurusu sürecinin, TPE tarafından yapılan duyrulara göre yakın zmanada kaldırılması planlanmaktadır ayrıca ulusal ve uluslararası sahada yasal olarak da tam anlamıyla koruma sağlamaz. Bu sebepten müşterilerimize incelemeli faydalı model belgelesi almalarını tavsiye etmekteyiz.
Faydalı Model Prosedürleri
Click, We Call You

Click, We Call You