Endüstriyel Tasarım Prosedürleri

Endüstriyel Tasarım Süreci

Ülkemizde endüstriyel tasarımların tescil süreci özet olarak şekli inceleme, endüstriyel tasarım tasarım siciline kayıt ve yayın, itirazlar ve belgelendirme olarak dört işlem sürecinden oluşur.
Şekilsel İnceleme Başvuru için gerekli evraklarda eksik olup olmadığının kontrolü ve bu evrakların ilgili yönetmelik maddelerinde açıkça ifade edilen şekli özellikte (kenar boşlukları, sayfa düzeni vb.) olup olmadığının incelendiği aşamadır. (Bu işlem 1-3 ay arası sürmektedir.)

Endüstriyel Tasarım Sicile Kayıt ve Yenileme Endüstriyel tasarım tescil başvurusunun endüstriyel tasarım siciline kaydedilmesi ve ilgili ilk resmi Endüstriyel Tasarımlar Bülteninde yayınlanmasıdır. (Bu işlem 15 gün- 1 ay arası vakit almaktadır)

Tescile İtiraz Üçüncü sahıslar tasarımın yayınlanmasının ardından tasarımda, yenilik ve ayırt edici nitelik vasfına sahip olmadığı gerekçesiyle veya hak sahipli iddasıyla ilan tarihinden itibaren altı ay içinde Türk Patent ve Marka Kurumu'na itiraz başvurusunda bulunabilir. İtiraz edilen tasarımın hak sahipliği ile, yenilik ve ayırt edicilik vasfına sahip olup olmadığı sunulan belgeler ışığında Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından incelenir, itiraz karara bağlanır. (Bu işlem yaklaşık 6 ay sürer)

Belgelendirme 6 aylık yasal itiraz süresi içersinde endüstriyel tasarım tesciline ilişkin itirazda bulunulmaması ya da yapılan itirazın reddedilmesi durumunda tasarım tescil belgesinin hazırlanmasıdır. (Bu aşama yaklaşık 1-2 ay arası vakit alır)

554 sayılı Endüstriyel Tasarımların korunması hakkında KHK gereği, bir tasarım tescil başvurusu, başvuru aşamasında “yenilik” ve “ ayırt edici nitelik ” kriterlerine göre incelemeye tabi tutulur. Endüstriyel tasarım tescil sistemi, itiraza dayalı incelemesiz bir sistemdir.


Not: Bu yazı; 6769 Sayılı SMK hükümleri ve TÜRKPATENT tarafından; 24 Nisan 2017 tarihinde yayınlanan Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik baz alınarak hazırlanmış olup, son güncelleme tarihi, 21 Aralık 2017' dir. Bu tarihten sonra ilgili dokümanlarda var olacak değişiklikler nedeniyle oluşacak çelişmelerde, sayfadaki yazıların bir hükmü olmayacağı için bir endüstriyel tasarım tescil başvurusu yapmadan önce ilgili dokümanları kontrol etmenizi öneririz.
İlgili dokümanlara, TURKPATENT Web Sayfasından ulaşabilirsiniz.
Firdevs Patent Endüstriyel Tasarım Prosedürleri

Tasarım Tescili ile Elde Edilecek Haklar

Endüstriyel tasarım tescillerinde hak sahipliği süresi beş yıldır. Beş yıl boyunca sayılan tüm haklar tasarım sahibinin elindedir. Beşinci yılın sonunda beş yıllık uzatma taleplerinde bulunabilen tasarım sahibi toplamda 25 yıl boyunca tasarım tescil haklarını elinde bulundurabilir.

  • Üretim yapma, kullanma
  • Devretme
  • Rehin bırakma
  • Lisans ile çoğaltma
  • Maddi ve manevi tazminat haklarına sahiplik
Click, We Call You

Tıklayın, Arayalım