Faydalı Model Prosedürleri

Faydalı Model Belgesi Başvuru Süreci

Faydalı Model Belgesi başvurusu vekil yada başvuru sahibi tarafından hazırlandıktan sonra TÜRKPATENT'e başvurulur. Başvuru TÜRKPATENT tarafından şekli özellikler açısından incelenmekte ve şekli gereklilikleri karşılıyorsa şekli uygunluk belgesi düzenlenerek başvuru sahibine veya varsa patent vekiline iletilmektedir.
Bu aşamadan sonra vekil, araştırma raporu talep eder. Hazırlanan belgelerle TÜRPATENT'e verilen bilgiler doğrultusunda TÜRPATENT bünyesinde başvurulan fikir konusuyla ilgili bir araştırma uzmanı, başvuruda bulunulan buluşun dünya üzerindeki benzerlerini araştırır. Eğer buluş konusuyla ilgili bir uzman TÜRPATENT'de bulunmuyorsa veya bulunan uzmanların iş yoğunlukları sebebiyle buluş üzerinde bir araştırma yapmaya vakit ayıramıyorlar ise, yurtdışında yetkilendirilmiş patent ofislerinden (Rusya, Avusturya, Danimarka, İsveç ve Avrupa Patent Ofisi) bu araştırmayı yapması talep edilir.
Uzman, araştırma sonuçlarını araştırma raporu isimli bir belge hazırlayarak vekil tarafına sunar.
Bu süreç 10-14 ay arası vakit alır.

Eğer araştırma raporunda buluşçunun yenilik basamağını kıran doküman verilmemişse (X doküman) başvuru sahibine faydalı model belgesi verilir. Aksi takdirde başvuru iptal edilir. Patent Başvurusu Sürecinde bulunan savunma ve inceleme prosedürleri Faydalı Model Başvurusu Sürecinde bulunmaz.
Ayrıca, araştırma raporu sonucunda "Buluş Basamağını Kıran" (Y) doküman bulunamazsa Faydalı Model Başvurusu, Patent Başvurusuna çevirilebilir.

Not: Bu yazı; 6769 Sayılı SMK hükümleri ve TÜRKPATENT tarafından; 24 Nisan 2017 tarihinde yayınlanan Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik baz alınarak hazırlanmış olup, son güncelleme tarihi, 21 Aralık 2017' dir. Bu tarihten sonra ilgili dokümanlarda var olacak değişiklikler nedeniyle oluşacak çelişmelerde, sayfadaki yazıların bir hükmü olmayacağı için bir patent veya faydalı model başvurusu yapmadan önce ilgili dokümanları kontrol etmenizi öneririz.
İlgili dokümanlara, TURKPATENT Web Sayfasından ulaşabilirsiniz.
Faydalı Model Prosedürleri
Click, We Call You

Tıklayın, Arayalım