Patent Prosedürleri

Buluşunuz, en güzel şekilde dökümente edilmeyi, sunulmayı ve patent almayı hak eder! Kaliteli hizmet için bizimle çalışın!

Buluş Nedir? Patent Nedir?

Buluş; Teknik bir konuda oluşan soruna teknik bir çözüm getirilmesi olarak tanımlanır.

Patent ise ortaya çıkan buluşun, belirli bir süre kullanılması, satılması, üretilmesi, veya ithal edilmesi gibi hakları sadece buluş sahibine tanıyan haklara denir. Bu hakları resmileştirmek amacıyla verilen belgeye de patent belgesi adı verilmektedir.


Yurtiçi Patent Başvuru Süreci

Patent belgesi süreci; buluş fikrinin patent vekiline bildirilmesiyle başlar. Patent vekili, tekniğin bilinen durumuyla ilgili ön araştırma yapar. Önerilen buluşa benzer bir çalışma yoksa, buluşun anlatımını yapan tarifname yazılır.
Tarifname şu bölümleri içerir: Teknik Alan, Önceki Teknik, Buluşun Kısa Açıklaması, Şekillerin Anlamı, Buluşun Detaylı Açıklaması, İstemler, Şekiller ve Özet.

Bu aşamadan sonra elde edilen dokümanlarla TÜRKPATENT'e başvurulur. Türk Patent ve Marka Kurumu, önce başvuruyu şeklî (6769 sayılı Kanun'da belirtilen şekli kurallara uygunluk açısından) olarak inceler. TÜRKPATENT, gönderilen dokumanda şeklî açıdan bir eksiklik veya yanlışlık olmadığını belirlerse bu durumu vekil tarafına bildirir. Eğer şeklî açıdan bir eksiklik bulunursa, bu adım yenilenir.
Bu süreç yaklaşık 2 ay alır.

Bu aşamadan sonra vekil, araştırma raporu talep eder. Hazırlanan belgelerle TÜRKPATENT'e verilen bilgiler doğrultusunda TÜRKPATENT bünyesinde patent konusuyla ilgili bir araştırma uzmanı, başvuruda bulunulan buluşun dünya üzerindeki benzerlerini araştırır. Eğer buluş konusuyla ilgili bir uzman TÜRKPATENT'de bulunmuyorsa veya bulunan uzmanların iş yoğunlukları sebebiyle buluş üzerinde bir araştırma yapmaya vakit ayıramıyorlar ise, yurtdışında yetkilendirilmiş patent ofislerinden (Rusya, Avusturya, Danimarka, İsveç ve Avrupa Patent Ofisi) bu araştırmayı yapması talep edilir.
Uzman, araştırma sonuçlarını araştırma raporu isimli bir belge hazırlayarak vekil tarafına sunar.
Bu süreç 10-14 ay arası vakit alır.

Bu aşamadan sonra ise patent sahibi buluşu için incelemesiz patent(10 Ocak 2017 Öncesi Yapılan Başvurular), incelemeli patent veya faydalı model belgesi almak için bir seçim yapmak durumundadır.

  • İncelemeli patent için araştırma raporunda buluş ve yenilik basamaklarını kıran dökümanlara karşı görüş yazılarak inceleme talep edilir.
  • İncelemesiz patent, 7 yıl süreli olup, buluş sahibi istediği zaman patentini incelemeli patente çevirebilmek için müracaat edebilir.
    (10 Ocak 2017 öncesinde yapılan başvurular için geçerlidir.)
  • Eğer araştırma raporunda buluşçunun yenilik basamağını kıran doküman verilmemişse (X doküman) ve patent belgesi alınmak istenen buluş bir usul veya kimyasal usullerle elde edilmek istenilen bir madde değilse buluşçu patent başvurusunu faydalı model başvurunsa çevirip buluşu için faydalı model belgesi alabilir.

İnceleme talep edilmesi durumunda uzman, başvuruda gönderilen karşı görüşü inceleyerek ve tekrar araştırma yaparak 1. İnceleme Raporunu yazar. Eğer uzman yazılan karşı görüşten ikna olmamış veya 1. İnceleme esnasında karşı doküman bulmuşsa, buluşçu yine karşı görüş yazarak 2. İnceleme talep eder.
Bu süreç 8-14 ay arası vakit alır.

2. incelemeden sonra da uzman patent kararı vermezse, buluşçu üçüncü defa karşı görüş yazarak 3. İncelemeyi talep eder. Bu, buluşçunun buluşunu koruyabilmesi için son hakkıdır.
Bu süreç 8-14 ay arası vakit alır.

Patent Başvurusu Yapmadan Dikkat Edin! Patente başvurmadan önce buluşunuzla ilgili internette ve akademik ortamlarda (kongreler, konferanslar akademik özgeçmişler vs.) bilgi paylaşırken dikkatli olunuz. Zira bu türden bir ilanınız varsa ve eğer yayın tarihi patent başvuru tarihinizden bir yıl eski ise (bu süre ülkelere göre değişiklik gösterebilir) TÜRKPATENT araştırma uzmanları bu dokümanı sizin buluşunuza karşı kullanabilirler.
Patent Sicil Kayıt Ücreti TÜRKPATENT'e başvurulmasının ardınndan, patentin TÜRKPATENT tarafından korunabilmesi için TÜRKPATENT yıllık olarak sicil kayıt ücreti talep etmektedir. Bu ücretin başvuru tarihinin yıl dönümlerinde yatırılmaması halinde TÜRKPATENT buluşçuya ücreti ödemesi için 6 ay daha süre tanır. Fakat bu sürede yapılan ödemelere ceza ödemesi de eklenir.
Tarafımızca takip edilen patent süreçlerinde, patentinizin durumuyla ilgili e-posta ile ve telefon aracılığıyla bilgilendirilir bu türden sıkıntılar yaşamazsınız.
Not: Bu yazı; 6769 Sayılı SMK hükümleri ve TÜRKPATENT tarafından; 24 Nisan 2017 tarihinde yayınlanan Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik baz alınarak hazırlanmış olup, son güncelleme tarihi, 21 Aralık 2017' dir. Bu tarihten sonra ilgili dokümanlarda var olacak değişiklikler nedeniyle oluşacak çelişmelerde, sayfadaki yazıların bir hükmü olmayacağı için bir patent veya faydalı model başvurusu yapmadan önce ilgili dokümanları kontrol etmenizi öneririz.
İlgili dokümanlara, TURKPATENT Web Sayfasından ulaşabilirsiniz.

Patent ve Faydalı Model Arasındaki Farkla?

  • Patent, buluş basamağı içerirken faydalı model, içermez
  • Patent 20 yıl süreyle, F.M. 10 yıl süreyle korunabilir

Dünyaca Ünlü Patent Kuruluşları

Click, We Call You

Tıklayın, Arayalım