Patent Process Overview

Your invention deserves to be documented, presented and patented in the best possible way! For the quality servicework with us!

What is invention? What is patent?

Invention is defined as; bringing a technical solution to a technical problem .

Patent document is a document that saves the rights of like usage, selling, manufacturing etc inventor for a certain period of time.


The Patent Admission process for Turkey

Patent document process; is begins by notfying the patent agent of the invention idea. Then, patent agent researches the techinacl area about the invention if there is any existing invention similar or same the invention idea and reports his/her research results to invention owner. If invention owner thinks that, his/her invention is different by the research results, then the patent agent prepares a technical descriptin document which includes detailed description of invention. This file is called as tarifname in Turkish.
Description includes these parts: Technical field, Background, Brief Summar of Invention, Description of Figures, Detailed Description of the Invention, Claims, Figures and Abstract.

Bu aşamadan sonra elde edilen dokümanlarla TPE' ye başvurulur. Türk Patent ve Marka Kurumu, önce başvuruyu şeklî (6769 Sayılı Kanun'da belirtilen şekli kurallara uygunluk açısından) olarak inceler. TPE, gönderilen dokumanda şeklî açıdan bir eksiklik veya yanlışlık olmadığını belirlerse bu durumu vekil tarafına bildirir. Eğer şeklî açıdan bir eksiklik bulunursa, bu adım yenilenir.
Bu süreç yaklaşık 2 ay alır.

Bu aşamadan sonra vekil, araştırma raporu talep eder. Hazırlanan belgelerle TPE'ye verilen bilgiler doğrultusunda TPE bünyesinde patent konusuyla ilgili bir araştırma uzmanı, başvuruda bulunulan buluşun dünya üzerindeki benzerlerini araştırır. Eğer buluş konusuyla ilgili bir uzman TPE'de bulunmuyorsa veya bulunan uzmanların iş yoğunlukları sebebiyle buluş üzerinde bir araştırma yapmaya vakit ayıramıyorlar ise, yurtdışında yetkilendirilmiş patent ofislerinden (Rusya, Avusturya, Danimarka, İsveç ve Avrupa Patent Ofisi) bu araştırmayı yapması talep edilir.
Uzman, araştırma sonuçlarını araştırma raporu isimli bir belge hazırlayarak vekil tarafına sunar.
Bu süreç 10-14 ay arası vakit alır.

Bu aşamadan sonra ise patent sahibi buluşu için incelemesiz patent, incelemeli patent veya faydalı model belgesi almak için bir seçim yapmak durumundadır.

  • İncelemeli patent için araştırma raporunda buluş ve yenilik basamaklarını kıran dökümanlara karşı görüş yazılarak inceleme talep edilir.
  • İncelemesiz patent, 7 yıl süreli olup, buluş sahibi istediği zaman patentini incelemeli patente çevirebilmek için müracaat edebilir.
  • Eğer araştırma raporunda buluşçunun yenilik basamağını kıran doküman verilmemişse (X doküman) ve patent belgesi alınmak istenen buluş bir usul veya kimyasal usullerle elde edilmek istenilen bir madde değilse (detaylar için; TPE Patent Yönetmelği Madde: 155) buluşçu patent başvurusunu faydalı model başvurunsa çevirip buluşu için faydalı model belgesi alabilir.

İnceleme talep edilmesi durumunda uzman, başvuruda gönderilen karşı görüşü inceleyerek ve tekrar araştırma yaparak 1. İnceleme Raporunu yazar. Eğer uzman yazılan karşı görüşten ikna olmamış veya 1. İnceleme esnasında karşı doküman bulmuşsa, buluşçu yine karşı görüş yazarak 2. İnceleme talep eder.
Bu süreç 8-14 ay arası vakit alır.

2. incelemeden sonra da uzman patent kararı vermezse, buluşçu üçüncü defa karşı görüş yazarak 3. İncelemeyi talep eder. Bu, buluşçunun buluşunu koruyabilmesi için son hakkıdır.
Bu süreç 8-14 ay arası vakit alır.

Patent Başvurusu Yapmadan Dikkat Edin! Patente başvurmadan önce buluşunuzla ilgili internette ve akademik ortamlarda (kongreler, konferanslar akademik özgeçmişler vs.) bilgi paylaşırken dikkatli olunuz. Zira bu türden bir ilanınız varsa ve eğer yayın tarihi patent başvuru tarihinizden bir yıl eski ise (bu süre ülkelere göre değişiklik gösterebilir) TPE araştırma uzmanları bu dokümanı sizin buluşunuza karşı kullanabilirler.
Patent Sicil Kayıt Ücreti TPE'ye başvurulmasının ardınndan, patentin TPE tarafından korunabilmesi için TPE yıllık olarak sicil kayıt ücreti talep etmektedir. Bu ücretin başvuru tarihinin yıl dönümlerinde yatırılmaması halinde TPE buluşçuya ücreti ödemesi için 6 ay daha süre tanır. Fakat bu sürede yapılan ödemelere ceza ödemesi de eklenir.
Tarafımızca takip edilen patent süreçlerinde, patentinizin durumuyla ilgili e-posta ile ve telefon aracılığıyla bilgilendirilir bu türden sıkıntılar yaşamazsınız.
Not: Bu yazı, 551 sayılı KHK hükümleri ve TPE tarafından yayılnanan Patent Yönetmeliği baz alınarak hazırlanmış olup, son güncelleme tarihi, 23 Ağustos 2016' dır. Bu tarihten sonra ilgili dokümanlarda var olacak değişiklikler nedeniyle oluşacak çelişmelerde, sayfadaki yazıların bir hükmü olmayacağı için bir patent veya faydalı model başvurusu yapmadan önce ilgili dokümanları kontrol etmenizi öneririz.
İlgili dokümanalra, TPE Web Sayfasından ulaşabilirsiniz.

Differences between Patent and Utily Model

  • Patent, includes invention step but utily model doesn't.
  • Patent saves the intellectual rights for 20 years time period, on the other hand, Utily Model saves 10 years.

World Famous Patent Organizations

Click, We Call You

Click, We Call You