Marka Prosedürleri

Bir işletmenin mal veya hizmetini diğer işletmenin mal veya hizmetinden ayıran her türlü işaret veya sembole marka denir. Bir markada üretim ve paazarlama yapma gibi hakların belirli bir süre başvuran kişi üzerine tesis edilmesi işlemine de marka tescil denir.

Marka Tescil Süreci Hakkında Bilgiler

Bir işletmenin mal veya hizmetlerini başka işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmek için kullanılan sloganlar, sözcükler, ses ve renk kombinasyonları, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajlarının resimleri, kişi adları veya soyadları, 3 boyutlu biçimler, gibi çizimle görüntülenebilen ve baskı yoluyla çoğaltılabilen işaretler marka olarak korunabilir. Marka, tescil edilip 10 yıllık dönemlerle yenilendiği takdiride, sahibine süre sınırı olmayan bir koruma sağlar.

Bir işaretin marka olabilmesi için ayırt edicil nitelikte olması gerekmektedir. Dolayısıyla mbu işaretin arka olarak tescil başvurusu yapılmadan önce, bu işaretin başkaları adına tescilli edilip edilmediği ve üzerinde kullanılacağı ürün veya hizmetin vasfını, cinsini tanımlayıp tanımlamadığına ilişkin araştırma yapılması çok önemli bir husustur.

Müvekkillerimize alternatif markaların seçimi ve araştırılması, marka portföy yönetimi, marka fikrinin tescil edilebilirliği konusunda görüş verilmesi, yurtiçi ve yurtdışı tescil süreçlerinin takibi, tescil işlemleri, yenileme, red kararlarına ve 3. şahıs itirazlarına karşı cevap sunulması ve lisans anlaşmaları hazırlama konularında detaylı, kaliteli ve teknoloji destekli hizmet vermekteyiz.
Bilgi Almak İçin Bize Ulaşın

Marka Tescil Süreci

Bir işletmenin mal veya hizmetlerini başka işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmek için kullanılan sloganlar, sözcükler, ses ve renk kombinasyonları, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajlarının resimleri, kişi adları veya soyadları, 3 boyutlu biçimler, gibi çizimle görüntülenebilen ve baskı yoluyla çoğaltılabilen işaretler marka olarak korunabilir. Marka, tescil edilip 10 yıllık dönemlerle yenilendiği takdiride, sahibine süre sınırı olmayan bir koruma sağlar.

Not: Bu yazı; 6769 Sayılı SMK hükümleri ve TÜRKPATENT tarafından; 24 Nisan 2017 tarihinde yayınlanan Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik baz alınarak hazırlanmış olup, son güncelleme tarihi, 21 Aralık 2017' dir. Bu tarihten sonra ilgili dokümanlarda var olacak değişiklikler nedeniyle oluşacak çelişmelerde, sayfadaki yazıların bir hükmü olmayacağı için bir marka tescil başvurusu yapmadan önce ilgili dokümanları kontrol etmenizi öneririz.
İlgili dokümanlara, TURKPATENT Web Sayfasından ulaşabilirsiniz.

Marka Tescil Süreci

TÜRKPATENT tarafından uygulanan marka tescil süreci şu şekildedir:

  • Ön Araştırma: Marka fikri tescile uygunluk açısından araştırılır. Sol kolonda da belirtilen ayırt edicilik niteliği aranır.
  • Başvuru: bu aşamada marka başvurusu için gerekli belgeler temin edilerek Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yapılır.
  • Şekli İnceleme: Yapılan marka başvurusuna TÜRKPATENT tarafından atanan uzman başvuryu ilgili yönetmelikteki şekilsel hükümler açısından inceler.
  • Uzman Araştırması başvurudan sonra başvuru işlemi için TÜRKPATENT tarafından atanan uzman, başvuruyu incelerler. Uzman başvuruyu bültende yayınlama kararı verebilir ya da reddedebilir. Uzmanın başvuruyu reddetmesi durumunda bşv. sahibi en fazla iki defa karara itiraz edebilir.
  • Marka Bülteninde İlan bu aşamada uzman marka başvurusunu aylık olarak TÜRKPATENT tarafından yayınlanan marka bültenine koyar ve 3 ay süreyle itiraz başvurusu bekler. İtiraz başvurusu durumunda TÜRKPATENT tarafından atanan ilgili uzman, bşv. sahibi taraftan karşı görüş ister ve bu karşı görüşü değerlendirerek bir karara ulaşır.
  • Tescil yukarıda sayılan aşamaların tamamı yönetmeliklere uygun bir şekilde tamamlandıktan sonra TÜRKPATENT, marka tescil belgesini başvuru sahibine gönderir.
Click, We Call You

Tıklayın, Arayalım